Home

 

Hoe belangrijk zijn sterftecijfers van ziekenhuizen?

Op zich geven sterftecijfers van ziekenhuizen* enig inzicht in de kwaliteit van medische zorg per ziekenhuis. Maar zoals we allen weten zijn ziekenhuizen gebouwen en gebouwen behandelen geen mensen.

Dus het is logisch dat we meer precieze informatie van sterftecijfers nodig hebben en wel per afdeling van een ziekenhuis en nog beter per individuele arts.
De medische sector is zeer huiverig en terughoudend in het openbaar maken van cijfers over de kwaliteit van handelen van individuele artsen. Deze gegevens zijn dus niet openbaar gemaakt en kunnen ook niet door SIN-NL gepubliceerd worden.

Vooralsnog kunt U op deze site de anno 2015 bekende sterftecijfers van ziekenhuizen vinden. Lees vooral ook de hoofdstukken Toelichting en Organisaties.
Ook wijzen wij U op het artikel in BMJopen 2015 waaruit blijkt dat sterftecijfers geen valide maat zijn voor het meten van medische fouten (Adverse Events-AE’s) in ziekenhuizen.

SIN-NL streeft ernaar om zinvolle betrouwbare openbare informatie over sterftecijfers en dus over kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te publiceren.
Advies: Wilt U weten welke arts  werkelijk goed en betrouwbaar is?
Vraag aan Uw huisarts of bevriende arts naar welke arts hij/zij zijn/haar kind zou sturen!

*HSMR – Hospital Standardised Mortality Ratio (hsmr) :
Engelse term voor sterftecijfers van ziekenhuizen