Organisaties

Bureau de Praktijk Index biedt al 8 jaar instrumenten om sterftecijfers  van ziekenhuizen over verpleegduur en heropnames te registreren en analyseren. Deze adviesorganisatie heeft een aparte website gewijd aan onder andere gegevens over registratiemethodes, fact sheets en dossier onderzoek.

Zorgkaart Nederland , initiatief van de NPCF, heeft een overzicht van sterftecijfers per ziekenhuis sinds 1 maart 2014. De NPCF geeft geen hulp aan individuele slachtoffers van medische fouten.

De Consumentenbond geeft zinvolle toelichting op haar website en publiceert de sterftecijfers. De Consumentenbond geeft geen hulp geeft aan individuele slachtoffers van medische fouten.

De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen publiceert een commentaar op sterftecijfers waarbij opvalt dat de NVZ probeert aan te tonen dat sterftecijfers niet betrouwbaar zijn. Onder andere wegens verschillen in registratie en patiëntenpopulaties. De NVZ benadrukt dat de sterftecijfers vooral nuttig zijn voor interne signalering en gebruik in de ziekenhuizen zelf.

SIN-NL stelt zich op het standpunt dat de huidige sterftecijfers een te globale indicatie vormen voor de kwaliteit van medisch handelen per ziekenhuis.
Openbaarmaking van sterftecijfers per individuele arts is noodzakelijk.